Gaudia proti rakovině | Naše služby | Vzdělávání

Kurzy Gaudia proti rakovině

Moje duševní hygiena
komunikace s pacientem
Prevence syndromu vyhoření
Narativní práce s pozůstalými
Pomáhající rozhovor s onkologicky nemocným
Práce s neléčitelně nemocnými
Psychosomatika pro zdravotní sestry

Komunikace s pacientem jako součást profese zdravotnického pracovníka

Unikátní vzdělávací program pro lékaře a zdravotní sestry o tom, jak komunikovat s pacienty citlivě a efektivně. Jak sdělovat vážné diagnózy a špatné zprávy pacientům a jejich rodinným příslušníkům, jak zvládnout obtížné (agresivní, dementní)  pacienty a jak je možné využívat aktivitu pacientů a jejich příbuzných ve prospěch vzájemné spolupráce.

Obsah:

  • Účel komunikace – konstruktivistický model komunikace, správná a chybná interpretace, kontext profesionálního rozhovoru a jeho možnosti, chyby a rizika neprofesionálně vedené komunikace.
  • Praktické zaměření – vedení rozhovoru v různě komplikovaných situacích, s psychicky nemocnými, neslyšícími nebo nemluvícími pacienty, zvládání agresivních projevů pacientů a příbuzných apod.
  • Specifické dovednosti – typy otázek, aktivní naslouchání a další praktické nástroje a postupy vedení rozhovoru, struktura rozhovoru, rozdělení rozhovoru podle účelu, praktický nácvik vedení rozhovoru.

Dozvíte se:

 • Jak pomoci pacientovi rozhovorem k úlevě.
 • Jak řešit konfliktní situace.
 • Jak na informovaný souhlas atd.

Naučíte se:

 • Zacházet se svými emocemi.
 • Naslouchat pacientům.
 • Vymezovat se vůči nepřijatelným žádostem.
 • Další užitečné dovednosti.

Součástí kurzu jsou rovněž individuální supervize pro každého účastníka v rozsahu 2 dvouhodinových sezení. Slouží k tomu, aby měl každý účastník prostor k individuálnímu zpracování témat, která se vyskytnou při zavádění naučeného do praxe.
Navíc získáte kredity do celoživotního vzdělávání.

přihláška zde
Cena

20200 Kč
Storno podmínky ke stažení

Kdy

Termín není stanoven.

Kde
Rozsah

100

Určen pro

zdravotní sestry, lékaři

Lektoři

MUDr. Olga Kunertová
Mgr. Barbora Hrušková
Mgr. Tereza Janačíková Nováková
Mgr. Barbora Vítková

Vzdělávací program vzniknul v rámci projektu: Podpora nabídky dalšího vzděláván ve zdravotnictví jako cesta ke zvýšení kvality péče a spokojenosti pacientů i personálu, který byl podpořen EU v rámci operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost, podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.

Napsali o kurzu:

Účastníci velmi oceňovali prostor pro zastavení se, přemýšlení o své práci a o lidech, se kterými se setkávají. Možnost náhledu na širší kontext jejich práce. Ocenili i konkrétní techniky a postupy, které jsme je učili. Nejčastěji zaznívalo, že jim kurz umožnil jinak přemýšlet o pacientech a o tom, co prožívají a jak je možné se k nim víc připojit.

účastníci kurzu ve Znojmě

Účastníci vítali otevřenost a flexibilitu lektorů – schopnost improvizovat, modifikovat strukturu původních vzdělávacích modulů, reagovat na jejich aktuální potřeby.

účastníci kurzu ve Znojmě

Vítali zapojení témat kolem širšího kontextu – např. jak si představují kvalitní vedení nemocnice či místo, kde by se jim dobře pracovalo, aby mohli přemýšlet o své práci. Byli rádi za prostor ke sdílení a reflexi vlastního prožívání své práce a frustrace z ní. Díky tomu navázali lepší vztahy mezi sebou, získali kolegiální podporu a tyto vazby si zachovali i po ukončení kurzu.

účastníci kurzu ve Znojmě

Líbila se jim práce s videy a jejich rozbor.

účastníci kurzu ve Znojmě

V závěrečné fázi již byli ochotni i praktikovat, a to pak fungovalo pěkně.

účastníci kurzu ve Znojmě

Čekal jsem spíše „nalejvárnu“, jsem rád, že to tak není, líbí se mi přesah do filozofie.

účastníci kurzu v Čerčanech

Myslím, že je dobré, že máme možnost ventilovat konkrétní prožitky a pocity z práce, i když je to někdy bouřlivé.

účastníci kurzu v Čerčanech

Začal jsem brát péči o sebe víc jako nedílnou součást své práce, více uvažuji o motivech, které mě vedou k tomu, jak jednám.

účastníci kurzu v Čerčanech

Změny se dějou zatím uvnitř, nemám zmapováno, jak se projevují navenek.

účastníci kurzu v Čerčanech

Baví mě ukázky z filmů a potom je rozebírat.

účastníci kurzu v Čerčanech

Zpočátku jsem neměla pocit, že by mělo takové setkávání nějaký valný význam. Nyní si odnáším různé podněty k úvahám, přemýšlím hlouběji o své práci, o tom, co dělám, zda je to správné, da by se nějaké věci nedaly dělat jinak – lépe. Více přemýšlím o tom, co jak říci a udělat, jak vést rozhovory s pacienty efektivněji.

účastníci kurzu v Čerčanech

Moje očekávání se postupně začala naplňovat – přechod od teorie k praxi, získala jsem pocit bezpečí, který mi dovolil větší otevřenost.

účastníci kurzu v Čerčanech

Neočekávala jsem, že budou témata tolik narážet na moji osobní komunikaci, ale jsem za to vlastně ráda.

účastníci kurzu v Čerčanech

Na začátku jsem myslela, že kurz bude teoretický, že si to odsedíme a půjdeme domů. Nyní vidím, že tato metoda je prospěšnější, více si toho odnesu. Méně informací, více se nad tím mohu zamyslet. Pochopila jsem, že nás vlastně učíte, abychom se učili sami, jen dáváte podněty.

účastníci kurzu v Čerčanech

Myslím, že více přemýšlím o tom, co mi kdo nebo komu jsem co řekla já… jak jsem to mohla říci jinak, jak jinak jsem se mohla zachovat, kde mám své hranice a kdy se necítím dobře.

účastníci kurzu v Čerčanech

Bála jsem se formálního kurzu plného teorie. Pojetí a způsob práce mě mile překvapili.

účastníci kurzu v Čerčanech

Obávala jsem se toho, jak budou brát kurz ostatní, ale teď vidím, že větší část si pro sebe něco odnáší. Cítím se bezpečně, baví mě to a inspiruje i do osobního života.

účastníci kurzu v Čerčanech

PRO Gaudia, zapsaný spolek
Jeseniova 47, 130 00 Praha 3
IČ: 26641135
Telefon: +420 771 150 126
Email: info@progaudia.cz

PRO Gaudia z. s. je členem skupiny Gaudia.

benefiční akce
o gpr v médiích
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google